Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Generalitati PDF Imprimare Email
Scris de Robert Mazilu   

Generalitati 

ARBITRAJUL COMERCIAL

 

Camera de Comert si Industrie Vrancea, in temeiul atributiilor conferite ei prin lege, organizeaza, la cererea celor interesati, arbitrajul comercial prin solutionarea de litigii comerciale interne  si internationale, prin Curtea de Arbitraj Comercial special constituita in acest scop.

Arbitrajul comercial constituie o modalitate speciala si pe deplin legala de solutionare a litigiilor patrimoniale (evaluate in bani) nascute din acte si fapte de comert litigii care sunt incredintate spre solutionare, potrivit conventiei partilor, unor arbitri alesi sau desemnati, persoane carora le revine sarcina de a judeca litigiul si de a pronunta o hotarare, pe care partile se obliga sa o execute.

Solutionarea prin arbitraj a litigiilor comerciale se poate face numai avand la baza conventia expresa a partilor in acest sens, conventie cuprinsa fie intr-o clauza de arbitraj fie intr-un compromis arbitral.

Arbitrajul reprezinta avantajul ca partile pot desemna intre ele insele arbitrii ce vor solutiona litigiul, avand in vedere elemente cum ar fi pregatirea profesionala, probitatea morala a acestora, specializarea intr-un anumit domeniu comercial.

Tribunalul arbitral judeca litigiile pe baza unei proceduri mult simplificate, ceea ce permite ca litigiul sa fie rezolvat cu rapiditate si, evident, cu cheltuieli de arbitrare reduse fata de taxele de timbru achitate la instantele judecatoresti.

Procedura de arbitrare se finalizeaza, la fel ca la instantele judecatoresti, prin pronuntarea unei hotarari. Aceasta hotarare este definitiva si obligatorie pentru parti si se bucura de aceeasi putere ca o hotarare judecatoreasca, putand fi pusa in executare silita prin mijloacele stabilite din codul de procedura civila.

Camera de Comert si Industrie Vrancea, prin Curtea de Arbitraj Comercial realizeaza urmatoarele activitati ori numai unele dintre ele, potrivit intelegerii cu partile:

a) numirea, la nevoie, in conformitate cu conventia arbitrala si cu regulile de procedura arbitrala, a arbitrilor si a supraarbitrului si in general, indeplinirea sau, dupa caz, verificarea indeplinirii formalitatilor de constituire a tribunalului arbitral;
b) punerea la dispozitia partilor a Regulilor de procedura arbitrala, propunerea unei liste de arbitri, cu caracter facultativ pentru parti;
c) organizarea unui secretariat al arbitrajului, care sa efectueze operatiile privind primirea, inregistrarea si evidenta corespondentei, citarea partilor si comunicarea actelor, emiterea diverselor instiintari catre parti si arbitri, consemnarea dezbaterilor in incheieri de sedinta, indosarierea actelor, intocmirea si pastrarea registrelor, precum si orice alte asemenea lucrari necesare bunei desfasurari a arbitrajului;
d) asigurarea unui spatiu corespunzator pentru desfasurarea arbitrajului;
e) organizarea, la cerere, a concilierii si a medierii;
f) urmarirea si facilitarea arbitrajului, astfel incat acesta sa se desfasoare si sa se finalizeze in termenul stabilit;
g) redactarea, la cererea partilor si impreuna cu ele, a compromisului arbitral (conventia prin care acestea decid ca litigiul deja nascut intre ele sa fie solutionat prin arbitraj);
h) elaborarea modelelor de clauze compromisorii si asigurarea difuzarii in cercurile economice a avantajelor arbitrajului comercial;
i) colaborarea cu celelalte comisii de arbitraj ale Camerelor de Comert si Industrie din tara, in special prin schimbul de liste de arbitri si de experienta, precum si pentru desfasurarea unei actiuni comune de promovare a arbitrajului comercial;
j) tinerea evidentei practicilor arbitrale, intocmind culegeri de practica arbitrala;
k) informarea si asigurarea, la cerere si contra plata, de consultanta in legatura cu arbitrajul comercial intern si international.
 

 
Copyright © 2018 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vrancea. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licenţa GNU/GPL License.
 
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5